صفحه اصلی اخبار جدید آخرین حضور برای قهرمانی

آخرین حضور برای قهرمانی

حضور پرشور هواداران برای قهرمانی

perspolisfans

آیا هتریک قهرمانی روز شنبه رقم خواهد خورد؟
آیا جشن باشکوه صدهزار نفری بازهم در استادیوم آزادی برپا خواهد شد؟!
آیا جام در دست کاپیتان سید جلال آرام خواهد گرفت؟!
آیا سرود قهرمانی سر داده میشود؟!

اول خدا و سپس حضور یکصدهزاری نفری هواداران تضمین کننده قهرمانی است. پس یک صندلی خالی نباید باقی بماند، وعده ما روز شنبه ورزشگاه آزادی

خرید بلیت الکترونیکی بازی پرسپولیس و ماشین سازی:

http://www.gishe3.ir/buyticket.aspx

FULL BANNER

یک مطلب مشابه

سردرگمی در آستانه دربی

دیروز پرسپولیس با تمام نفرات موجود خود مقابل گل گهر بازى کرد تا در جنگ بقاى ته جدولیها مته…