صفحه اصلی اخبار جدید آقای عرب عملکردتان جالب نیست!

آقای عرب عملکردتان جالب نیست!

arab&garshasbi

۱۰ آذر ۹۷ گرشاسبی جای خودش را به عرب داد و هواداران امیدوار بودن با آمدن مدیر جدید خون تازه ای در رگهای مدیریت تزریق شود و با جذب منابع مالی و مدیریت صحیح امور اجرایی، مشکلات پیش روی برانکو و شاگردانش مرتفع شود اما…

عرب در روزهای اول برای خوشایند وزیر مصاحبه های غیرواقعی از مساعد بودن شرایط مالی باشگاه داشت و سعی داشت همه چیز را گل و بلبل نشان دهد اما رفته رفته صدای اعتراض برانکو و شاگردانش بلند شد و عملکرد ایرج عرب زیر سوال رفت!

حالا وقتش رسیده عرب و اعضای هیئت مدیره خروجی عملکرد خودشان را در این مدت برای هواداران شرح دهند، چرا بازیکنان تیم رقیب بیشتر دربافتی داشته اند؟! چرا رقیب پاداش های کلان چندصد میلیونی میدهد اما شما هیچ فقط نگاه؟! چرا دریافتی شفر ناکام از برانکوی موفق بیشتر بوده؟! و هزاران سوال بی جواب دیگر.

FULL BANNER

یک مطلب مشابه

سردرگمی در آستانه دربی

دیروز پرسپولیس با تمام نفرات موجود خود مقابل گل گهر بازى کرد تا در جنگ بقاى ته جدولیها مته…