صفحه اصلی اخبار جدید شب هولیگانها

شب هولیگانها

sepahanfans

در شبی که بیش از یکصدهزار تماشاگر آمده بودند تا از فوتبال لذت ببرند دهها نفر مجروح و یکنفر بدلیل استرس بالا دچار حمله قلبی و در نهایت فوت شد. در حالیکه با فشار مدیران باشگاه سپاهان و انفعال مدیران پرسپولیس بیش از بیست درصد سکوها در اختیار تماشاگران تیم مهمان بود ، بدلیل خالی ماندن قسمتی از طبقه دوم ورزشگاه و پشت در بودن انبوه تماشاگران پرسپولیس این بخش به تماشاگران پرسپولیس اختصاص یافت که همین اتفاق باعث عصبانیت و التهاب سکوهای تماشاگران تیم مهمان شد. آنها با شکستن صندلیها ، میله نگهدارنده بلندگوی ورزشگاه ، ضرب و شتم نیروهای امنیتی ، سنگ پراکنی به سمت خبرنگاران ، تماشاگران پرسپولیس و ماموران اورژانس و ماشینهای کنار زمین باعث ایجاد صحنه های زشتی شدند.

FULL BANNER

یک مطلب مشابه

سردرگمی در آستانه دربی

دیروز پرسپولیس با تمام نفرات موجود خود مقابل گل گهر بازى کرد تا در جنگ بقاى ته جدولیها مته…