صفحه اصلی اخبار جدید صدرنشینی جایزه برد

صدرنشینی جایزه برد

برد پرسپولیس و صدرنشینی لیگ

perspolismashinsazi

سانتر دقیق علیپور و ضربه سر وحید امیری اولین گل پرسپولیس رتا بهمراه داشت ولی این تنها اتفاق بازی نبود. در نیمه دوم خطای بی محابا از محسن ربیع خواه کارت زرد دوم را برایاین بازیکن بهمراه داشت تا پرسپولیس مجبور شود بقیه بازی را ده نفره ادامه دهد. در نهایت با کسب سه امتیاز بازی پرسپولیس صدرنشن شد و منتظر بازی معوقه سپاهان با صنعت نفت آبادان باقی ماند.

FULL BANNER

یک مطلب مشابه

سردرگمی در آستانه دربی

دیروز پرسپولیس با تمام نفرات موجود خود مقابل گل گهر بازى کرد تا در جنگ بقاى ته جدولیها مته…