ننگ بر شما

هیئت مدیره پرسپولیس

persepolis-managers

چندین مدیر حقوق بگیر دولتی که توانایی پرداخت مطالبات برحق کادر فنی تیم را ندارند. مدام جلسه میگذارند و وعده میدهند! اصلا چرا باید کار به نامه دوم و سوم بکشد؟ جرا شما که فهمیدید نمیتوانید استعفا ندادید؟

امروز در حالی نامه فسخ برانکو به باشگاه رسید که مدیران بی کفایت پرسپولیس همچنان میگویند همه چیز تحت کنترل است و جای نگرانی نیست!

آقایان بی لیاقت شما لکه ننگ تاریخ باشگاه هستید…

FULL BANNER

یک مطلب مشابه

سردرگمی در آستانه دربی

دیروز پرسپولیس با تمام نفرات موجود خود مقابل گل گهر بازى کرد تا در جنگ بقاى ته جدولیها مته…