صفحه اصلی اخبار جدید هنوز تا قهرمانی راه بسیار است!

هنوز تا قهرمانی راه بسیار است!

هنوز تا قهرمانی راه بسیار است!

خود را از پیش قهرمان ندانیم!

پنج بازی تا پایان فصل مانده و دو تساوی یا باخت  کافی است تا صدرنشین لیگ تغییر کند. منصوریان به هفت بازیکن اصلی خود در بازی با پیکان استراحت داد تا با تمام قوا جلوی قهرمانی پرسپولیس بایستد.

پنج هفته دشوار و جانفرسا برای هتریک در قهرمانی در پیش است که نیاز به همت تیم و حمایت هواداران دارد.

FULL BANNER

یک مطلب مشابه

سردرگمی در آستانه دربی

دیروز پرسپولیس با تمام نفرات موجود خود مقابل گل گهر بازى کرد تا در جنگ بقاى ته جدولیها مته…