صفحه اصلی فوتبالl پرسپولیس پاسخ برانکو به مصاحبه کیروش

پاسخ برانکو به مصاحبه کیروش

پاسخ برانکو به کیروش

برانکو ایوانکویچ

برانکو ایوانکوویچ در واکنش به صحبتهای کیروش گفت:

اینکه درباره من و پرسپولیس چه نظری دارند مهم نیست چون این قطاری است که در حال حرکت است و من هم سوار آن هستم و هرکسی که می‌خواهد از فوتبال لذت ببرد می‌تواند سوار این قطار شود تا اتفاقات خوب را ببیند. درباره صحبتهای این آقا هم فقط میتوانم بگویم خنده دار و مسخره است. این رفتارها که این آقا انجام میدهد مثل رفتار بچه ای است که میگوید پدر من از پدز تو قوی تر است. پس من اهمیتی برای این حرفها قائل نیستم.

FULL BANNER

یک مطلب مشابه

سردرگمی در آستانه دربی

دیروز پرسپولیس با تمام نفرات موجود خود مقابل گل گهر بازى کرد تا در جنگ بقاى ته جدولیها مته…