صفحه اصلی اخبار جدید پرسپولیسی ترین کادر تاریخ باشگاه

پرسپولیسی ترین کادر تاریخ باشگاه

به بهانه بازگشت یحیی به باشگاه

با آمدن یحیی گلمحمدی بعنوان سرمربی و باقی ماندن کریم باقری بعنوان مربی و همچنین اضافه شدن داوود فنایی و حمید مطهری بعنوان مربی دروازه بانها و دستیار ، در کنار محمدحسن انصاریفرد کادر بینظیری از بازیکنان سابق پرسپولیس بوجود آورده و امید برای تکرار قهرمانی را دوچندان کرده است. همه اینها را بگذارید کنار سرپرستی افشین پیروانی نماد تعصب باشگاه.

FULL BANNER

یک مطلب مشابه

سردرگمی در آستانه دربی

دیروز پرسپولیس با تمام نفرات موجود خود مقابل گل گهر بازى کرد تا در جنگ بقاى ته جدولیها مته…