صفحه اصلی نتایج آخرین بازی ها پرسپولیس ۱(۳) – (۱)۱ پدیده (ضربات پنالتی)

پرسپولیس ۱(۳) – (۱)۱ پدیده (ضربات پنالتی)

FULL BANNER

یک مطلب مشابه

سردرگمی در آستانه دربی

دیروز پرسپولیس با تمام نفرات موجود خود مقابل گل گهر بازى کرد تا در جنگ بقاى ته جدولیها مته…