صفحه اصلی نتایج آخرین بازی ها پرسپولیس ۱ – ۰ صنعت نفت آبادان

پرسپولیس ۱ – ۰ صنعت نفت آبادان

FULL BANNER

یک مطلب مشابه

سردرگمی در آستانه دربی

دیروز پرسپولیس با تمام نفرات موجود خود مقابل گل گهر بازى کرد تا در جنگ بقاى ته جدولیها مته…