صفحه اصلی اخبار جدید گزینه شایسته رد صلاحیت شد!

گزینه شایسته رد صلاحیت شد!

محمدحسن انصاریفرد رد صلاحیت شد

mohammadhasanansarifard

به گفته برخی منابع موثق محمدحسن انصاری فرد ، یکی از مدیران خوشنام و کاربلد پرسپولیسی که از گزینه های مدیر عاملی محسوب میشود بخاطر درخواست مستقل شدن باشگاه از اسپانسر مشترک و برخی مسائل دیگر از شانس کمتری برخوردار است و درعوض با لابی های نبی و بعضی از اعضای هیئت مدیره شانس رغبتی بالا رفته است!

متاسفانه وزرای ورزش در دولت های مختلف همواره از مدیران کاربلد و مستقل هراس داشته و دارند چون آنها ورزشی فکر میکنند، ورزشی تصمیم میگیرند و ورزشی عمل میکنند درحالیکه در فوتبال دولتی ما وزرا بدنبال مدیران ضعیف و بله قربان گو هستند تا نقش مجری فرامین آنها را بعهده بگیرند که نمونه آخر این مدل از مدیران ایرج عرب بود و حالا هم گویا بله قربان گوی بعدی رغبتی گزینه استقلالی وزارت ورزش است!

FULL BANNER

یک مطلب مشابه

سردرگمی در آستانه دربی

دیروز پرسپولیس با تمام نفرات موجود خود مقابل گل گهر بازى کرد تا در جنگ بقاى ته جدولیها مته…